Maximaal een jaar detentie voor verdachte in zaak Romy

Maximaal een jaar detentie voor verdachte in zaak Romy

Afgelopen vrijdag kwam het OM met de strafeis voor de 14-jarige verdachte van het doden van Romy. Een jaar jeugddetentie en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ, ook wel jeugd-tbs genoemd). Onder andere op Facebook kwam ik een heel aantal verontwaardigde reacties tegen. Veel mensen begrijpen niet hoe je na zo’n vreselijke daad ‘er vanaf komt’ met maar een jaar detentie.

Jeugdstrafrecht
Het strafrecht voor minderjarigen heeft een ander doel dan het strafrecht voor volwassenen. De gedachte is dat, wanneer een kind een misdrijf begaat, er iets mis moet zijn gegaan bij zijn of haar ontwikkeling. Kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling, en zij kunnen daardoor nog niet goed de consequenties van hun daden overzien. Het doel van het jeugdstrafrecht is voornamelijk om deze kinderen en jongeren weer op het rechte pad te brengen. Zij kunnen nog veel leren, en tijdens de jeugddetentie zijn alle pijlen daarop gericht. Een kind in jeugddetentie is bijvoorbeeld verplicht onderwijs te volgen. Natuurlijk zit er ook een bestraffende gedachte achter. Net als ouders soms hun kinderen straffen, zo kan de overheid dat doen door middel van deze jeugddetentie.

De jeugddetentie kan voor kinderen van 12 tot 16 jaar maximaal een jaar zijn. Voor jongeren van 16 en 17 jaar oud is dit maximaal twee jaar . Voor 16- en 17-jarigen kan de rechter beslissen dat zij volgens het volwassenenrecht worden berecht. Dit is afhankelijk van hun (geestelijke) ontwikkeling. In dat geval kunnen deze jongeren maximaal 30 jaar of zelfs een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Jeugd-tbs
Naast de detentie kan ook de maatregel PIJ worden opgelegd. Dat is tbs voor jeugdigen. Deze maatregel kan niet zomaar worden opgelegd. Er moet onder andere worden vastgesteld dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of geestelijke stoornis bij de verdachte. Ook moet er gevaar zijn voor de samenleving. De jeugd-tbs kan niet worden opgelegd bij een simpele overtreding, er moet sprake zijn van een zwaar misdrijf.

Als jeugd-tbs wordt opgelegd door de rechter, geldt dat in eerste instantie voor drie jaar. Daarna kan het elke keer met een of twee jaar worden verlengd, met een maximum van zeven jaar. Bij de beslissing over verlenging bekijkt de rechter telkens of de verdachte nog gevaar oplevert voor de samenleving. Als dat niet het geval is, kan de tbs niet worden verlengd.

Na zeven jaar jeugd-tbs hoeft het nog niet zo te zijn dat de betrokkene vrij komt. Als hij of zij nog steeds een gevaar oplevert voor de samenleving, kan de rechter de jeugd-tbs omzetten in normale volwassenen-tbs. Dit kan in principe oneindig verlengd worden, tot er geen gevaar meer is. Als de persoon gevaarlijk blijft, kan hij dus de rest van zijn leven opgesloten blijven.

Recht of krom?
Dat de strafeis van het OM ‘maar’ een jaar is, betekent dus niet dat de verdachte zomaar weer buiten staat. Ik vind het juist goed dat er rekening wordt gehouden met het feit dat het nog maar een kind is. Kinderen maken fouten, kunnen nog niet altijd hun daden overzien en zijn daardoor soms impulsief. Ik vind dat we dat niet meteen moeten afstraffen door een jarenlange gevangenisstraf. Een bekende uitspraak is dat je in de gevangenis pas echt crimineel wordt. Daar worden zogezegd allerlei tips uitgewisseld tussen de gedetineerden over te plegen delicten. Zo pleegt 47% van de ex-gedetineerden binnen twee jaar na vrijlating opnieuw een delict (bron). Naar mijn mening moet je kinderen daartegen beschermen, en ze juist op gang helpen om hun leven te beteren. Dat kan door ze bij te scholen en te begeleiden. En als een kind een psychische stoornis heeft, kan je hem of haar behandelen en ermee leren omgaan door middel van jeugd-tbs.

Natuurlijk is de veiligheid van de samenleving het belangrijkste. Dat wordt voldoende beschermd door de mogelijkheid tot verlenging van jeugd-tbs, en zelfs mogelijke omzetting naar volwassenen-tbs. Op die manier kan je de personen die een gevaar vormen eindeloos vast houden ter bescherming van de maatschappij. Dat is beter dan iemand jarenlang opsluiten in de gevangenis en maar afwachten hoe crimineel hij daaruit komt.

Daarom vind ik deze regelingen van het jeugdstrafrecht recht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *